صفحه رسمی نیازمندی هفته بازار در فیسبوک راه اندازی شد

با ثبت آگهی در نیازمندی هفته بازار, آگهی شما در صفحه رسمی نیازمندی هفته بازار در فیسبوک نیز ثبت خواهد شد

آدرس صفحه فیسبوک نیازمندی هفته بازار:

https://www.facebook.com/Haftehbaazar